Zarządzenia dyrektora

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 5/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczennicy Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 2/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie z dnia 20.02.2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 26.09.2018 , wersja 2
Numer: 4/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie z dnia 21.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny w Szkole Podstawowej w Kwakowie
Załączniki:
ZARZADZENIE Nr 4.docx
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 26.09.2018 , wersja 2
Numer: 1/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Kwakowie
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.docx
Informacja wytworzona przez dnia 15.02.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 26.09.2018 , wersja 3
Numer: 6/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 02.10.2018 , wersja 4
Numer: 3/2018, Z dnia: 27.04.2018, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie z dnia 23.04.2018 r.
Załączniki:
ZARZADZENIE NR 3.docx
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: 3/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwakowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica.
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: 4/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: 5/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie z dnia 21.06.2017r w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: 6/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie z dnia 21.06.2017r w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Informacja wytworzona przez dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Katarzyna Siecińska dnia 22.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony